top of page
''Creating change in the blink of an eye''

iemt  ~  emdr

IEMT (integral Eye Movement Therapy)  en EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing) zijn beide methodes waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken. Deze methodes zijn zeer effectief wanneer we te maken hebben met traumatische beelden die je angst of andere nare gevoelens geven of wanneer je last hebt van terugkomende negatieve gevoelens, depressies, angsten, dwangen, gevoelens van onzekerheid / laag zelfbeeld, sociale problemen en het verwerken van traumatische gebeurtenissen.

IEMT en EMDR werken beide met oogbewegingen. Er is één cruciaal verschil: in IEMT wordt er niet of nauwelijks gepraat over “het probleem” en dat is vaak minder belastend voor de cliënt. Het enige wat je hoeft te doen is gedurende het proces van het bewegen van de ogen volgens een bepaald patroon,  blijven denken aan het beeld wat jou een naar gevoel geeft. Het resultaat is na afloop dat het beeld of de beelden hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen.

Met IEMT is het ook mogelijk om op identiteitsniveau snel blijvend positieve veranderingen te bewerkstelligen. Hardnekkige imprentingen m.b.t. jezelf, bijvoorbeeld: “ik ben niet goed genoeg” behoren dan tot het verleden en je verbindt je (weer) met je authentieke kracht.

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapie waarbij mensen nare gebeurtenissen op een snelle manier verwerken door het maken van oogbewegingen ( of het horen van klikjes in beide oren of tikjes op beide handen).
De therapie is geschikt voor kinderen en volwassenen die (ernstige) traumatische gebeurtenissenhebben meegemaakt.

Loft&Siel is gekwalificeerd om beide methodes uit te voeren.

bottom of page