top of page

TMA  

De TMA talentenanalyse is een wetenschappelijk gevalideerde online vragenlijst die drijfveren ,talenten en competenties in kaart brengt. De TMA wordt toegepast voor selectie-, ontwikkelings-,mobiliteits-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken.

Met deze diepgaande analyse worden 22
drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA competenties. Voor jouzelf interessant, maar ook voor de werkgever. Het wordt inzichtelijk of individuele talenten in lijn liggen met de gewenste competenties bezien vanuit de organisatie en of organisatiedoelen te behalen zijn op een manier die past bij de kwaliteiten van medewerkers.
Kortom, er ontstaat een win-win resultaat. Gekoppeld aan de TMA kan een 360 graden feedback, een beroepskeuze- en een 
arbeidsmarkt 

analyse ingezet worden.

''Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen een boom te beklimmen, zal het zijn hele leven denken dat hij dom is.''
Aanpak

aanpak

Downloads

Downloads

Om een indruk te krijgen hoe de TMA analyse er na een traject uit zou gaan zien zijn hier enkele voorbeeld rapporten. 

TMA Beroepsintresse hoger niveau

TMA 360 graden feedback competentie analyse

TMA Beroepsintresse middelbaar niveau 

TMA Talentanalyse 

tma methode in 1,5 min

bottom of page